Gezonde school

In 2022 heeft De Achtsprong het vignet Gezonde School behaald! Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezonde leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

De Achtsprong heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten wij onder andere schoolfruit en smaaklessen in.

Gezonde school is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan eens op www.gezondeschool.nl

Eten en drinken

Op IKC De Achtsprong vinden wij gezonden voeding belangrijk. Wij streven naar gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch. In schooljaar 2021-2022 hebben alle leerlingen drie keer in de week schoolfruit ontvangen. Wij streven ernaar, om naast de gezonde voeding dat de kinderen meenemen, een aanbod vanuit school te faciliteren. 

Voor meer informatie over gezonde traktaties en gezonde tussendoortjes en de lunch verwijzen wij u naar ons beleid

Rookvrij schoolplein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Onze school zelf is altijd al rookvrij. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, leerkrachten, ouders en bezoekers. 

Wij vragen u om uw medewerking en u te houden aan de regels van onze school. U helpt ons ook door niet elders in het zicht van de leerlingen te roken. Bijvoorbeeld net buiten de hekken bij het brengen en ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan de gezonde leeromgeving van onze kinderen. 

Alvast onze dank voor jullie medewerking!

Dynamische schooldag

Op IKC de Achtsprong streven wij naar een dynamische schooldag. Wij geven een dynamische schooldag vorm door verschillende beweegactiviteiten. Uit onderzoek is gebleken dat bewegen een positief effect heeft op het leerproces van kinderen. De bewegingstussendoortjes zorgen voor nieuwe energie bij de kinderen om daarna weer fris aan de slag te gaan en te zorgen voor hoge betrokkenheid.

Bewegen in de klas

Op IKC de Achtsprong bewegen wij veel in de klas. Naast bewegingstussendoortjes en energizers streven wij er ook naar om bewegen en leren te combineren. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen tijdens het bewegen de stof tot zich nemen. Hiermee hopen wij tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van kinderen. Denk maar aan wat je zelf leuker vindt. Een dictee zittend op je plek of wandelend door de gang? Bij de beweegactiviteit door de gang worden de hersenen meer gestimuleerd waardoor de kinderen het beter onthouden.

Bewegen op het plein

De kinderen op IKC de Achtsprong hebben twee keer een kwartier pauze. Tijdens deze pauzes spelen de kinderen groepsdoorbroken buiten. Tijdens het buiten spelen is er een divers aanbod van buitenspeelgoed materiaal aanwezig.

Bewegen in de gymzaal

De kinderen op IKC de Achtsprong krijgen de kinderen vanaf groep 3 twee keer per week gymles in de gymzaal van een vakleerkracht. De kinderen van groep ½ krijgen 1 keer per week les in de gymzaal van een vakleerkracht. Daarnaast spelen zij nog in de speelzaal.

Bewegen na schooltijd

Na schooltijd wordt er op IKC de Achtsprong ook aan bewegen gedaan. Zo worden er geregeld via de gemeente sport en spel activiteiten verzorgd. Daarnaast worden er op school via Piëzo verschillende bredeschool activiteiten verzorgd zoals dans en bootcamp.