Gezonde school

In 2022 heeft De Achtsprong het vignet Gezonde School behaald! Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezonde leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

De Achtsprong heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten wij onder andere schoolfruit en smaaklessen in.

Gezonde school is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan eens op www.gezondeschool.nl

Eten en drinken

Op IKC De Achtsprong vinden wij gezonden voeding belangrijk. Wij streven naar gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch. In schooljaar 2021-2022 hebben alle leerlingen drie keer in de week schoolfruit ontvangen. Wij streven ernaar, om naast de gezonde voeiding dat de kinderen meenmen, een aanbod vanuit school te faciliteren. 

Voor meer informatie over gezonde traktaties en gezonde tussendoortjes en de lunch verwijzen wij u naar ons beleid

Rookvrij schoolplein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Onze school zelf is altijd al rookvrij. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, leerkrachten, ouders en bezoekers. 

Wij vragen u om uw medewerking en u te houden aan de regels van onze school. U helpt ons ook door niet elders in het zicht van de leerlingen te roken. Bijvoorbeeld net buiten de hekken bij het brengen en ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan de gezonde leeromgeving van onze kinderen. 

Alvast onze dank voor jullie medewerking!