Identiteit van onze school

De Achtsprong is een katholieke basisschool die midden in de samenleving staat. Wij besteden aandacht aan de katholieke feesten door gezamenlijke vieringen in de aula. Met behulp van de methode ‘Trefwoord’ worden kinderen dagelijks uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.

Respect voor elkaar, elkaar accepteren, elkaar leren vertrouwen, klaarstaan voor elkaar en opkomen voor jezelf en een ander staan hierbij centraal. Iedereen die zich kan aansluiten bij onze belangrijke normen en waarden, is van harte welkom op basisschool De Achtsprong.