Kleuteronderwijs

De dag in de kleuterklas is ingedeeld volgens een vast patroon. Aan de hand van een dagritme kunnen de kinderen de activiteiten gedurende de dag herkennen. De kinderen leren aan de hand van thema’s uit de methode Piramide. Spelend leren staat hierbij centraal. Op basisschool De Achtsprong hechten wij waarde aan kleinere kleuterklassen. Op deze manier is er aandacht voor ieder kind en staat de persoonlijke ontwikkeling centraal.