Digitaal onderwijs

In groep 4 t/m groep 8 werken wij met ‘Snappets’. Snappet is een digitaal leermiddel dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan leerdoelen die aansluiten bij hun eigen niveau. Snappet stelt de leerkracht in staat de leerlingen optimaal te ondersteunen en volgen. Thuis kunnen de leerlingen ook inloggen op Snappet. Via Snappet wordt het huiswerk voor groep 5 t/m 8 digitaal klaargezet. Leerlingen kunnen inloggen via leerling.snappet.org. De inloggegevens zijn altijd op te vragen bij de leerkracht van uw kind.

Wilt u meer weten over Snappet? Neem dan een kijkje op www.snappet.org