Missie en visie van onze school

IKC De Achtsprong, met een HART voor ieder kind!

Handen samen tussen kinderen, ouders en het team. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid en bouwen wij aan de toekomst van de kinderen. En daarom...

 • Hebben wij een 'open deuren beleid'. Wij zijn altijd bereid in gesprek te gaan met kinderen en ouders;
 • Creëren wij een omgeving waar kinderen zich veilig en prettig voelen;
 • Kunnen ouders dagelijkse activiteiten in de klas volgen via Parro;
 • Betrekken wij de ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren) via het ouderportaal. 


A
mbitieus zijn wij in het nastreven van passende doelen. Wij denken in mogelijkheden en bieden kinderen kansen. En daarom...

 • Stimuleren wij de kinderen eigenaar te worden van hun eigen leerproces, zodat wij alles eruit kunnen halen wat erin zit;
 • Streven wij voor ieder kind naar het hoogst mogelijke niveau;
 • Bieden wij onder andere Engelse lessen voor groep 1 t/m 8 aan.


R
ust en regelmaat staat dagelijks centraal in het onderwijs op De Achtsprong. Vanuit structuur werken wij aan een ononderbroken ontwikkeling. En daarom...

 • Werken wij met een vijf- gelijke dagenmodel, iedere dag van 8.30 tot 14.00 uur;
 • Zijn wij een overzichtelijk school;
 • Vinden de pauzes plaats onder leiding van de leerkrachten. 


T
alenten van kinderen worden ontwikkeld door een divers aanbod onder en na schooltijd.
En daarom...

 • Worden kinderen die meer aankunnen, begeleid in de Plusklas;
 • Bieden wij Brede School activiteiten aan. Na schooltijd kunnen kinderen deelnemen aan diverse activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport en spel, natuur, techniek en creativiteit;