Veilige omgeving op onze school

Wij zijn een school waar kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. Op De Achtsprong werken wij met De Kanjertraining. In de lessen van De Kanjertraining krijgen kinderen handvatten voor sociale situaties. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij, als zich een probleem voordoet, een oplossing wordt gezocht waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie en angst.
Elk teamlid van De Achtsprong is gecertificeerd trainer.