Oudercommunicatie

Op basisschool De Achtsprong hechten wij veel waarde aan een samenwerking tussen leerlingen, ouder(s) en leerkrachten. Wij vinden goede communicatie belangrijk. Daarom hebben wij veel manieren om in contact te komen met de school. Uiteraard via persoonlijke communicatie (met afspraak), via mail, via telefoon, maar ook via de Parro-app.

Parro

Door onze ouderapp Parro blijven ouders op de hoogte van diverse schoolzaken. Binnen deze veilige en gesloten omgeving vindt u meer informatie over de groep. Daarnaast kunt u chatten met de leerkrachten.

Ouderportaal

In het Ouderportaal kunnen ouders de ontwikkelingen volgen van het kind. Ouders hebben inzage in de toetsresultaten en diverse andere zaken.

Gesprekken

Naast de rapportgesprekken zijn ouders vrij om een gesprek met de leerkracht aan te vragen.

Rapporten

Aan het begin van het schooljaar vinden de startgesprekken plaats. Twee keer per jaar, rond februari en juli, krijgen de leerlingen een rapport mee. Het rapport wordt meegegeven tijdens het rapportgesprek. Bij het gesprek is de leerkracht, de ouder(s) en het kind aanwezig.

Nieuwsbrief

Elke maand ontvangen ouders een nieuwsbrief. In deze brief is belangrijke informatie uit de groepen te vinden.