Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over de ontwikkelingen in de school. In de MR hebben ouders en personeelsleden zitting. Wettelijk gezien heeft de MR- adviesrecht en instemmingsrecht in verschillende onderwerpen. De MR is het klankbord voor de directie. Zij denken mee over de inhoud en het beleid op school. Denk hierbij aan veiligheid, financieel beleid, personeelsbeleid, maar ook de schoolgids en jaarkalender. Minimaal zes keer per schooljaar komt de MR bij elkaar om te vergaderen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via mr@achtsprong.unicoz.nl