WELKOM

Welkom op de Achtsprong

De Achtsprong

…biedt een veilige en prettige sfeer, waarin we nauw samenwerken met ouders.

… toont oprechte betrokkenheid en motiveert kinderen, ouders en leerkrachten om het beste uit zichzelf en elkaar te halen.

…geeft een stevige basis met goede resultaten op het gebied van taal, lezen en rekenen.

…biedt uitdagend onderwijs op maat met extra aanbod voor o.a. excellente leerlingen.

…organiseert activiteiten om technisch inzicht, creativiteit, ondernemerschap en de fysieke en mentale ontwikkeling te stimuleren.

…koppelt sociale en culturele vaardigheden aan de normen en waarden van onze katholieke identiteit.

...heeft een continurooster met vijf gelijke lesdagen (8.30-14.00 uur) met een aantrekkelijk naschools aanbod en kinderopvang en school in één gebouw.

De Achtsprong. Samen werken aan toekomstgericht en waardevol onderwijs.

Houd onze website goed in de gaten. Binnenkort presenteren wij u namelijk de vernieuwde website!

U bent van harte welkom op onze school voor een gesprek en een rondleiding!
Op de contactpagina vindt u een formulier, waarop u zich kunt aanmelden.

Adres:

Basisschool De Achtsprong
Rakkersveld
257
2722 BN Zoetermeer
079-3313129

Contact: 
directeur Jos van Teunenbroek
e-mailadres: mailto:info@achtsprong.unicoz.nl