Ouderbetrokkenheid

Op basisschool De Achtsprong werken wij samen met ouders en de omgeving ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij zoeken wij steeds de verbinding en gaan wij uit van een gezamenlijk belang: het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.