Schakelklas

Basisschool De Achtsprong neemt deel aan het project Schakelklas, een samenwerkingsproject van Unicoz met de gemeente Zoetermeer. Door de samenwerking met de gemeente wordt het mogelijk gemaakt de kinderen die goed kunnen rekenen, maar meer moeite hebben met taal, extra ondersteuning te bieden. Leerlingen die hiervoor geselecteerd worden door de intern begeleider krijgen extra hulp met taal. Dit kan zijn technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat.