Ons Onderwijs

Ons onderwijs

Welkom op IKC De Achtsprong!

De Achtsprong is een katholieke basisschool, die als Integraal Kindcentrum (IKC), samenwerkt met kinderopvang De Drie Ballonnen. De school is gelegen in de Zoetermeerse wijk Palenstein. De school draagt als IKC zorg voor een doorlopende ontwikkeling van kinderen.

Vanuit een open, katholieke identiteit zorgen wij er dagelijks voor dat kinderen goed in hun vel zitten en zich gehoord voelen, want dan staan kinderen pas echt open om te leren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed onderwijs krijgen, welke aansluit bij hun persoonlijke onderwijsbehoeften. Jezelf kunnen zijn en je eigen talenten kunnen ontdekken staat hierbij centraal.

Snappet

In groep 4 t/m groep 8 werken wij met ‘Snappets’. Snappet is een digitaal leermiddel dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan leerdoelen die aansluiten bij hun eigen niveau. Snappet stelt de leerkracht in staat de leerlingen optimaal te ondersteunen en volgen.

Thuis kunnen de leerlingen ook inloggen op Snappet. Via Snappet wordt het huiswerk voor groep 5 t/m 8 digitaal klaar gezet. Leerlingen kunnen inloggen via leerling.snappet.org. De inloggegevens zijn altijd op te vragen bij de leerkracht van uw kind.

Wilt u meer weten over Snappet? Neem dan een kijkje op www.snappet.org

Ouderkamer

Op De Achtsprong werken wij samen met ouders en de omgeving ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij zoeken wij steeds de verbinding en gaan wij uit van een gezamenlijk belang: het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Om ouders te betrekken bij de school organiseren wij ouderbijeenkomsten in de ouderkamer waarbij wij met elkaar in gesprek gaan rondom diverse thema’s. Wij maken hierbij gebruik van expertise binnen en buiten de school. De bijeenkomsten worden begeleid door de directie in samenwerking met een gastouder.

Schakelklas

De Achtsprong neemt daal aan het project Schakelklas, een samenwerkingsproject van Unicoz met de gemeente Zoetermeer. Door de samenwerking met de gemeente wordt het mogelijk gemaakt de kinderen die goed kunnen rekenen, maar meer moeite hebben met taal, extra ondersteuning te bieden. Leerlingen die hiervoor geselecteerd worden door de intern begeleider, krijgen extra hulp met hun taal, afhankelijk van hun behoeften. Dit kan zijn technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. De schakelklas wordt twee keer per week van 13.30 tot 14.30 uur aangeboden.

Engels

Op De Achtsprong krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 Engels. Engels wordt steeds belangrijker in de carrière van uw kinderen. Kinderen kunnen daarnaast heel gemakkelijk twee (of zelf meerdere) talen tegelijkertijd aanleren. Met aansprekende activiteiten en materialen leren wij de kinderen spelenderwijs de Engelse taal.

X