Nieuws

Gezonde voeding

Gezonde voeding

Op IKC De Achtsprong hechten wij veel waarde aan gezonde voeding. Gezonde voeding geeft kinderen energie om zich beter te concentreren en te ontwikkelen.

Op IKC De Achtsprong streven wij naar gezonde voeding. Een gezonde pauzehap bestaat bijvoorbeeld uit een stuk fruit, boterham of koek. 

Vanuit onze visie ‘handen samen’ werken wij ook bij de begeleiding van eten en drinken samen met ouders. Leerlingen die meer moeite hebben met eten en drinken, stimuleren wij in de klas hun eten en drinken op te maken. Als de leerkracht merkt dat de leerling veel eten mee krijgt of iets wat hij/zij niet graag eet, gaat de leerkracht in gesprek met de ouders. Hierin neemt de leerkracht een adviserende rol aan. 

Kinderen die jarig zijn, zetten wij natuurlijk graag in het zonnetje. Veel kinderen brengen een traktatie mee. Dat vinden we erg leuk! In de klas viert het kind een feestje. De leerkracht mag beslissen of de traktatie in de klas wordt genuttigd of thuis. De leerkracht maakt hierover afspraken met de kinderen.  

We vinden het natuurlijk belangrijk dat ons voedingsbeleid zoveel mogelijk wordt nageleefd. Lukt dat een keer niet, dan is dat niet meteen erg. We zullen ons voedingsbeleid onder de aandacht brengen als dat nodig is, op een vriendelijke manier.