SportSpot
29 januari 2019

In het nieuws kwam vandaag naar voren dat er fouten zijn gemaakt bij de beoordeling van de resultaten van de meeste eindtoetsen van groep 8, behalve de Cito-eindtoets.  De adviezen voor het VO zijn voor veel kinderen van de groepen 8 in Nederland verkeerd vastgesteld.

Dit betreft niet de resultaten en de adviezen VO van de kinderen van De Achtsprong!

De resultaten van de advisering van groep 8 zijn in orde en hoeven als gevolg van deze fout niet te worden aangepast.

Het gemiddelde resultaat van de leerlingen in groep 8 is overigens prima in orde.
Het gemiddelde ongewogen cijfer voor De Achtsprong is 85  terwijl het landelijk gemiddelde 81,8 is.

X