Ouderkamer

Op de eerste dinsdagochtend van de maand is juf Jolein vanaf het begin van de schooldag in de ouderkamer aanwezig.
Ouders ontmoeten elkaar daar, doorgaans tot 9.45 uur.
Voor een themabijeenkomst krijgt u bericht. Let altijd goed op de post - ouderkamerinfo of uitnodiging - die uw kind meebrengt naar huis en op de aankondigingen op school.
Hebt u een goed idee, kom dan bij ons! U bent van harte welkom!